R2S - Research to Sale

Pravidla účasti v internetové aukci MIREDA

1. Úvod

Každý návštěvník portálu Internetové aukce – na „Seznamu běžících aukcí“ získá kliknutím na řádek s produktem VaV podrobné informace o prodávaném produktu VaV jako jsou:

Návštěvník aukce má dále možnost získat od vlastníka VaV prostřednictvím provozovatele MIREDA doplňkové informace týkající se soutěženého produktu VaV vepsáním dotazu do příslušného pole pod obrázek produktu VaV.

1.1. Účast v aukci

Vložením produktu VaV do svého portfolia získává registrovaný účastník aukce právo podávat cenové nabídky a využít službu „Kup teď“.

Po celou dobu trvání aukce (mimo období pozastavení aukce) jsou účastníci aukce oprávněni vkládat do aukce své maximální nabídky ve formě Tajné nejvyšší nabídky“ s cílem zakoupit soutěžený produkt VaV.

Pro první z řady zadání a potvrzení TNN realizovaných účastníkem aukce v rámci jednotlivého přihlášení musí účastník aktivovat své portfolio.

1.2. Aktivace Portolia

Aktivace portfolia se uskuteční tak, že účastník aukce obdrží na své mobilní číslo textovou zprávu SMS s aktivačním kódem, který musí vepsat do přednastavených políček webové stránky svého portfolia. Každé další odeslání TNN u dalších soutěžených produktů VaV v rámci jednoho přihlášení již probíhá bez aktivace.

1.3. Zadání tajné nejvyšší nabídky

Účastníkovi aukce, který má soutěžený produkt VaV ve svém portfoliu, se kliknutím na příslušný řádek tohoto produktu VaV otevře webová stránka s detaily o produktu VaV, na které je mu umožněno nabízet svoji cenu za produkt VaV. Do políčka před tlačítkem „nastavit TNN“ napíše svoji maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit a tuto nabídku odešle (potvrdí) stisknutím tlačítka „Nastavit TNN“. Tato suma se uloží pod jeho anonymním registračním jménem v databázi serveru včetně času, kdy byla částka přijata.

Aby měl účastník aukce možnost stát se vítězem aukce, musí být odeslaná TNN vyšší, než je aktuální kupní cena a to nejméně o minimální navýšení.

V případě, že účastník aukce zadá a odešle takovou výši TNN pro aukci daného soutěženého produktu VaV, která je sice vyšší než aktuální kupní cena, avšak byla již dříve ve stejné či vyšší hodnotě TNN zadaná jiným účastníkem aukce, objeví se tato skutečnost na webové stránce produktu VaV v jeho portfoliu. Jedná se o barevné a textové upozornění.

Pokud i po tomto upozornění účastník aukce svoji TNN nezmění, a tato stejná částka se ukáže na konci aukce jako nejvyšší, vítězí ten učastník aukce, který tuto nejvyšší TNN zadal a potvrdil dříve.

1.4. Určení tržní ceny produktu VaV

Server internetové aukce MIREDA automaticky testuje aktuální kupní cenu za soutěžený produkt VaV s částkami TNN nastavenými v portfoliích všech účastníků této aukce.

Pokud ve svém portfoliu některý účastník uvede vyšší částku TNN, než je aktuální kupní cena, software vygeneruje automatické navýšení ceny vždy v hodnotě minimálního přihození. A to tak dlouho, až hodnota aktuální kupní ceny v aukci nepřevýší druhé nejvyšší TNN o hodnotu minimálního příhozu.

Pokud žádná jiná nabídnutá cena nepřevýší momentálně nejvyšší TNN až do doby ukončení aukce a žádný z účastníků nevyužije funkci „Kup teď“ stává se aktuální kupní cena vítěznou tržní cenou soutěženého produktu VaV.

Pravidla aukce MIREDA | Všeobecné podmínky |

Copyright © 2017 ResearchToSale All rights reserved