R2S - Research to Sale

MIREDA

Společnost R2S, s.r.o. vyvinula a na konci měsíce května 2011 spustila „Multimediální Internetovou Aukci výsledků R&D (patentů) - MIREDA“.

Tato aukce umožní zájemcům zejména z akademického prostředí komercializovat své výsledky výzkumu a vývoje, chráněné ve formě patentů či průmyslových vzorů, takovou formou, která naplňuje požadavky „Pravidel účelové podpory formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace“.

Účast zájemců o výsledky výzkumu a vývoje v aukci je bezplatná, pouze na základě úspěšné elektronické registrace v naší databázi. Úspěšná registrace bude naším administrátorem zpracována a žadateli bude odeslán výlučný přihlašovací kod a heslo, které si bude moci následně změnit.

Pod tímto kódem se budou moci registrovaní členové ucházet o exklusivní či výlučné licence k patentům a průmyslovým vzorům ve veřejné soutěži (v anglické, či holandské aukci).

Vítězem aukce se stává zájemce, jehož nabídka je na konci aukce nejvyšší. Vysoutěžená cena nebude navyšována o žádné další poplatky a přirážky (s výjimkou DPH). S vítězem uzavře společnost R2S, s.r.o. smlouvu o prodeji licence.

Přihlašovatel (majitel) patentu (průmyslového vzoru) obdrží vedle finančních prostředků i osvědčení o tom, že získání přístupových práv k výsledku VaV bylo umožněno všem zájemcům o využití ve veřejné soutěži, a že stanovená cena byla tržní, což bude doloženo záznamem proběhlé soutěže.

Pravidla aukce MIREDA | Všeobecné podmínky |

Copyright © 2017 ResearchToSale All rights reserved